Poručivanje i dostava samo na teritoriji Crne Gore.

USLOVI KORIŠĆENJA

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korišćenja naših usluga pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cjelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Pawel Sport d.o.o. Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala u skladu sa dolje navedenim USLOVIMA KORIŠĆENJA. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta www.avangardiashoes.me. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Podaci o firmi

PAWEL SPORT D.O.O.

Adresa: 4 jula, Zabjelo, Extra Retail Park, 81000 Podgorica

Tel: +382 69 244 428

E-mail: [email protected]

Web: https:// www.avangardiashoes.me/

PIB: 03012514

Šifra djelatnosti: 47.71 trgovina odjećom i obućom na veliko i malo

Opšte odredbe

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, Zakon o Elektronskoj trgovini, Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na internet tržištu Crne Gore i Uredbe o upotrebi poreske registar kase i načina evidentiranja prometa proizvoda, odnosno usluga preko registar kase, privredno društvo Pawel Sport d.o.o. Podgorica, svoje cijenjene potrošače koji robu poručuju putem internet sajta www.avangardiashoes.me.

O B A V J E Š T A V A

– da je online prodaja pružanje usluga na razdaljinu, uz naknadu, putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka na lični zahtjev korisnika;

– da se prodaja robe putem internet sajta www.avangardiashoes.me obavlja iz registrovanih maloprodajnih objekata Pawel Sport d.o.o. Podgorica , 4 jula, Zabjelo, Extra Retail Park, dok se poručivanje vrši putem interneta;

– da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu  www.avangardiashoes.me

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.avangardiashoes.me posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe iz ugovora ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cijena robe u domaćoj valuti (euro, €) naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 30,00 €.

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 2 do 6 radnih dana. Isporuku vrše zaposleni naše kompanije, ili putem kurirske službe, na način kako je to definisano ovdje.

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje, obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.avangardiashoes.me;

– da potrošač robu koju poručuje putem internet sajta www.avangardiashoes.me može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zamijeni za drugu veličinu, u roku od 15 dana, na način kako je to definisano ovdje.

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamijeni za drugi artikal, koji može biti veće ili iste cjenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamijeniti artikal na način kako je to definisano ovdje.

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu u roku od sedam radnih dana od prijema robe na način kako je to definisano ovdje.

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovdje.

– da se Ugovor može sklopiti na Crnogorskom jeziku.

Avangardiashoes.me ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Pawel Sport administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Podgorici, Crna Gora. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Crne Gore, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Crne Gore. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Crne Gore, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Crne Gore i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona.

Pawel Sport može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamijeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosljeđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje proslijedite sajtu www.avangardiashoes.me u svrhu dobijanja proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Pawel Sport na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. Pawel Sport nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primjenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Veze sa drugim web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbijeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. Avangardiashoes.me  nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Korisnički blog

Pawel Sport može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji dio lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, Pawel Sport se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira na to proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti, opscenosti ili drugog. Pawel Sport zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – prodavnica Avangardia Shoes, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Crne Gore.